• info@d-towzin.ir
  • تماس با ما: 02177126554-09122958436
  • تهرانپارس-خیابان 196
0 آیتم - ۰ تومان
  • سبد خرید شما خالی است.

مشتری مداری

مراجعه مشتریان به خود را نعمتی بزرگ می دانیم و همواره منتظر و پذیرای مشتریان عزیزهستیم تا با خدمت به آنان، به وظیفه خود عمل کرده باشیم .

همواره خود را در جایگاه مشتریان قرار می دهیم و با توجه به قوانین و مقررات شرکت و همفکری با آنان سعی خواهیم کرد رضایت آنان را تامین نماییم .

همواره با خلق خوش و رعایت عدالت و انصاف ، با همکاران و مشتریان رفتار نموده تا از این راه ، موفقیت خود را تضمین نماییم .

ما برآنیم که صداقتمان را با گفتار و کردارمان بر شما نمایان کنیم ، امید آن داریم که رضایت خاطر شما فراهم گردد .

عنوان نمودن «رضایت مشتری» از جانب ما تنها بیان یک کلام زیبا نمی باشد ، بلکه هدف ما تلاش و تفکر بر آن و پیشی گرفتن از حد انتظارات ، است .

براین باوریم ، رضایت مشتری تنها زمانی مفهوم خواهد داشت که او در قلب خویش از ارایه خدمات ما راضی و در فکر خویش در پی زمانی دیگر برای دیدار مجدد با ما باشد .

ما بزرگی را در طویل بودن ساختار و پیکره مجمــوعه خویش نمی دانیم بلکه بزرگی را در همراه بودن با کلیه مشتریان خویش می دانیم .

زمان شناسی و حضور به موقع در محل کار را یک اصل می دانیم و تدابیری اندیشیم که در صورت عدم حضور هر یک از ما ، کار مشتریان به درستی انجام شود .

برای نظم و آراستگی خود و محیط کار که می تواند موجب افزایش کارایی ، عزت نفس ، احترام و نشاط برای ارائه بهتر خدمات به مشتریان عزیز گردد اهمیت ویژه ای قائلیم .

کار مشتریان را به دقت ، در اسرع وقت و بدون انتظار خاصی انجام می دهیم زیرا این حق آنها و وظیفه ماست و همواره اطلاعات و توضیحات لازم و کافی را برای انجام بهتر امور در اختیار مشتریان و همکاران قرار خواهیم داد .

همیشه و در همه حال خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود می دانیم .

مشتری مداری باور قلبی ماست.